หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
( Lifelong Learning )

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

Learn From The Experts

Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour.

Book Library & Store

Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour.

Best Course Online

Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour.

Best Industry Leaders

Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour.

Latest News & Events

22 Mar 2018

Personalized online learning experience

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt.

22 Mar 2018

Which investment project should my company choose?

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt.